Livsmedelsverkets köttester visar inget nytt fusk

1:35 min

Livsmedelsverkets undersökningar av köttprodukter visar inga indikationer på medvetet fusk med hästkött. Det säger Ylva Sjögren Bolin, kemist på Livsmedelsverket.

Efter att hästköttsskandalen blossade upp för en dryg månad sedan tog EU-kommissionen fram ett förslag på att testa tusentals köttprodukter inom EU, för att se om de dels innehöll hästkött och dels hästmedicinen fenylbutazon.

Svenska Livsmedelsverket har efter det undersökt omkring 120 nötköttsprodukter, och testerna visar ingen, eller väldigt liten indikation på hästkött.

– Vi har inte kunnat påvisa något som skulle kunna tyda på fusk i de här proverna, säger Ylva Sjögren Bolin, kemist på Livsmedelsverket.

När hästköttsskandalen briserade stoppade flera livsmedelsproducenter försäljningen av färdigrätter och halvfabrikat efter att man hittat hästkött i produkterna. Och många köttprodukter hade dragits tillbaka från marknaden när Livsmedelsverket började samla in produkter att testa.

– Man kan dra slutsaten att det har fungerat bra med att tillverkarna själva har upptäckt det här och dragit tillbaka produkter, säger Ylva Sjögren Bolin.

Av de 118 produkter som har undersökts hittades spår av hästkött i 10 fall, men på mindre än en procent. Livsmedelsverket gör bedömningen att gränsen på max en procent häst-dna är rimlig, detta för att det är omöjligt att undvika en helt ”ren” produkt om olika köttslag har hanterats i samma anläggning.

Tillsammans med fem kommuner i Sverige har Livsmedelsverket testat både färdigrätter och halvfabrikat som köttfärssås, ravioli och hamburgare. De flesta proverna har tagits i större butikskedjor och bland några grossister.

– Produkterna är spridda över hela landet, så på så sätt ser det bra ut på den svenska marknaden, säger Ylva Sjögren Bolin.

Myndigheten kommer nu att fortsätta testa om de här produkterna innehåller fläskkött, detta efter att man i Storbritannien hittat spår av griskött i nötköttsprodukter.

Och även fortsättningsvis kommer Livsmedelsverket att testa köttprodukter.

– Det är en skillnad, tidigare har vi inriktat kontrollen på säkerhet, men efter att det kommit fram att det förekommit att konsumenter blivit lurade kommer vi att fortsätta testa köttprodukter, säger Lukas Linné, pressekreterare vid Livsmedelsverket.

När och hur de testerna ska göras är inte klart ännu.

Texten är uppdaterad med nya siffror från Livsmedelsverket.