KI: Fortsatt svag tillväxt i svensk ekonomi

1:01 min

Tillväxten i svensk ekonomi är fortfarande svagare än normalt, skriver statliga Konjunkturinstitutet (KI) i sin senaste månadsbarometer. Men samtidigt skriver institutet upp sin BNP-prognos för Sveriges ekonomi.

Konjunkturinstitutet spådde en tillväxt på 0,8 procent i decemberprognosen. Nu räknas tillväxten upp och beräknas stiga med 1,3 procent i år, för att sedan öka snabbare nästa år, 2,3 procent.

Sysselsättningen bedöms öka med 0,5 procent i år och med 0,4 procent nästa år. Arbetslösheten stiger från 8,0 procent förra året till 8,2 procent i år där den väntas ligga kvar även nästa år.

Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden beskrivs som fortsatt svag. Exportföretagen har låg efterfrågan från marknaderna.

Hushållens konsumtion håller uppe den inhemska efterfrågan.

KI tror att Riksbankens styrränta ligger kvar på 1 procent både i år och hela nästa år. Först 2015 höjs den till omkring 1,5 procent.

KI gör bedömningen att det inte finns något utrymme för skattesänkningar före valet om överskottsmålet ska nås. Tvärtom skulle skatterna behöva höjas efter 2014.

Enligt KI blir det underskott i de offentliga finanserna både i år och de kommande två åren.

KI understryker i prognosen också att det blir stora påfrestningar i de offentliga finanserna de närmaste åren om man ska lyckas klara överskottsmålet. Det kan behövas skattehöjningar om överskottsmålet ska kunna nås. KI öppnar för en diskussion om nuvarande målet ska ändras.

Det är de privata tjänstenäringarna och av hushållen som håller uppe konjunkturen. För tillverkningsindustrin, bygg- och anläggningsverksamhet samt för detaljhandeln däremot är läget närmast oförändrat jämfört med februari.

Den så kallade barometerindikatorn, som mäter det totala stämningsläget bland företag och hushåll, steg i mars till 95,4, från 95,1 i februari.