Norrlandsvägar saknar prioritet

När tänker regeringen tydligare uttala att i första hand vägarna i Västerbotten och Norrlands inland ska byggas om för att motstå tjälskador?
Det undrar den socialdemokratiska riksdagsledamoten Carin Lundberg från Skellefteå i en fråga till näringsminister Björn Rosengren.
I regeringspropositionen föreslogs 17 miljarder kronor till tjälsäkring och rekonstruktion av vägnätet mellan 2004 och 2015, men det saknades uppgifter om att vägarna i Norrlands inland ska prioriteras uppger hon.