Homosexualitet kan vara genetisk enligt forskare

4:05 min

Varför homosexualitet ofta går i arv har förbryllat forskare under lång tid. Många har sökt efter en speciell gen i vårt DNA utan att hitta några samband. Men enligt ny forskning som bland andra Urban Friberg, evolutionsforskare på Uppsala universitet, har gjort kan homosexualitet spåras till det som i sin tur påverkar generna, så kallad epigenetik.

– Det har gjorts väldigt stora studier där man tittar på sånt här. Där man försöker associera en karaktär, ett beteende, eller vad som helst med en genetisk variation. Men då har man inte lyckats hitta något association mellan karaktären som man studerar – i det här fallet homosexualitet – och någon del av genomet, och det har fått oss att spekulera i att det kanske kan vara en epigenetisk mekanism istället, säger Urban Friberg.

Epigenetik är ett relativt nytt forskningsområde som grundar sig på att det DNA eller den arvsmassa som vi föds med i sin tur påverkas av andra mekanismer. Det kan illustreras som en orkester där de gener du föds med är musiker medan epigenetiken är dirigenten som bestämmer hur starkt musikerna, eller generna, ska spela eller när de ska vara tysta. Och enligt Urban Friberg är alltså homosexualitet en av de riktlinjer som kan gå i arv från generation till generation. Han menar samtidigt att det är osäkert vilka riktlinjer som går i arv och varför.

– Det handlar inte bara om sexuella karaktärer. Det handlar om en massa olika saker. Vi har ju en massa olika vävnader i kroppen och allt det där försöker individen sudda bort till nästa generation så att varje generation får en fräsch start. Det är mer av en slumphändelse, säger han.

Urban Friberg hoppas att forskningen ska öka förståelsen om hur sexuella preferenser skapas och ur ett biologiskt perspektiv förklara varför vissa är homosexuella.

– Det kanske upprör en del människor, men jag tror också att det kanske hjälper en del människor som funderar hur det kommer sig att de är homosexuella. Att det finns en biologisk förklaring. Så att man bättre kan förstå sitt liv helt enkelt, säger Urban Friberg, evolutionsforskare på Uppsala universitet.

Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL, är däremot kritisk till att homosexualitet går att förklara biologiskt och menar att sexualitet är något som är flytande och svårt för forskare att definiera.

– Ibland så har forskare velat forska på personer som enbart har samkönade sexuella erfarenheter och ibland så har man inkluderat människor med flera olika sorters sexuella erfarenheter och så. Det är ibland svårt att se hur biologiska forskare definierar någonting som de tycker är homosexualitet. Jag tror att mångas erfarenhet är att sexualitet för många människor ganska flytande. Det är ganska svårt att säga att det här är homosexualitet till exempel, säger Ulrika Westerlund.

I USA har liknande forskning fått stor inverkan på samhällsdebatten om homosexuellas rättigheter och många använder forskningen som underlag när de argumenterar för lika rättigheter. Men i Sverige har debatten varit bredare och istället fokuserat på att ingen får diskrimineras oavsett kön, religion eller sexuell läggning, något som Ulrika Westerlund är tacksam över.

– HBT-rörelsen i USA, eller delar av den i alla fall, har ibland välkomnat ganska högljudd forskning av det här slaget. Man argumenterar för det ”Det är medfött och så ska jag ha rättigheter för att jag är född så här”. Men det tänker vi är en ganska farlig väg att slå in på. För att om någon annan forskare sedan kommer fram till att det inte alls är medfött, eller att det kan påverkas mycket av miljö, så har man då därmed sagt att homosexuella inte ska ha rättigheter för att man teoretiskt kan välja.

Ulrika Westerlund menar att det är viktigt att forskning om sexualitet hålls isär från debatten om människors lika värde.

– Man kan absolut forska på olika saker. Det som är viktigt är att man inte kopplar ihop forskning med någon slags diskussion om rättigheter för vissa människor så att säga, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.