Spritfabrik planeras i Enköping

En helt laglig spritfabrik kan komma att byggas i Enköping. Det är ett sörmländskt företag som projekterar för att kunna pruducera etanol i stor skala. Fabriken föreslås ligga i hamnen där det idag finns en ledig tomt.
Spritfabriker är något som polisen brukar göra tillslag mot men den här anläggningen kommer att få finnas helt lagligt. Den nya fabriken som ska ligga nere i hamnen är tänkt att årligen producera 10 000 ton drivmedelsetanol som kommer att säljas till de stora oljebolagen Förutom etanol kommer man också att producera gluten som används inom bageriindustrin Investeringskostnaden beräknas til ca 40 miljoner kronor å ett 10-tal personer kommer att anställas men allt är inte klart än. Först måste myndigheterna ge miljötillstånd.