Högt i tak på P10 trots kritik

Vid P10 i Strängnäs är det högt i tak, och officerare med avvikande åsikter trycks inte ned av ledningen. Det säger Rolf Nordlund, ordförande i officersföreningen Gripen vid P10. Detta med anledning av Officerförbundets kritik mot försvarsledningen i Dagens Nyheter på onsdagen.
Stark kritik mot försvarsdepartementet och försvarsledningen framförs av Officersförbundets ordförande, Lars Fresker, i Dagens Nyheter. Han anser att ledningen trycker ned officerare med avvikande åsikter. Rolf Nordlund på P10 säger också att kritiken kan innebära en negativ påverkan på unga som går officersutbildningen.