Huddinge

Huddinge kommun granskas av Konkurrensverket

Konkurrensverket håller på att granska om Huddinge kommun struntat i lagen om upphandling. Det har kommit in flera tips till myndigheten om att Huddinge kommun handlat för 26 miljoner kronor under flera år av två byggföretag utan att upphandla, skriver tidningen Mitt i.

I en anmälan hävdar en tipsare med stöd av en transaktionslista att kommunen handlat för 26,7 miljoner kronor av två byggföretag under de senaste fyra åren, utan att följa lagen om offentlig upphandling.

I vissa fall ska det enligt anmälaren ha gjorts direktupphandlingar på ett nybyggt stall utan att kommunen kunnat redovisa vare sig annonsering eller förfrågningsunderlag.

Enligt Konkurrensverket har en "anonym källa" gjort gällande att kommunen direktupphandlar byggentreprenader till ett av bolagen för mångmiljonbelopp för en rad byggentreprenader.

Anmälningarna kom i slutet av mars och Konkurrensverket kräver svar av kommunen senast den 12 april.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet när det gäller lagstiftningen om upphandlingar.