Möte om läkarproblem

I dag träffade primärvårdschefen Tommy Renström personal på Z-gränds hälsocentral i Östersund.
Bakgrunden till mötet var problemen på äldreboenden som är anslutna till hälsocentralen. Vården för äldre blir bristfällig när det hela tiden är olika läkare som kommer, menar sjuksköterskorna. MAS:arna, medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Östersunds kommun, skrev i ett brev till primärvårdschefen Tommy Renström att det ofta råder osäkerhet om det ska komma någon läkare alls, och att situationen snart blir ohållbar. Enligt Tommy Renström beror problemen på läkarbristen.