Ny kritik mot sjukhusledningen

Styrelsen för Nu-sjukvården har brustit i sin styrning och kontroll. Det bedömer regionens revisorer som riktar en anmärkning till styrelsen och dess ledamöter idag.

Det är den andra skarpa kritiken mot Nu-sjukvårdens ledning på kort tid - i tisdags behandlade regionstyrelsen en konsultrapport som föreslog att man ska flytta makt från sjukhusets styrelse till regionstyrelsen för att få ordning på verksamheten.

Att Nu-sjukvården förra året inte bara överskred sin budget med de 100 miljoner som regionfullmäktige hade gett klartecken till, utan med totalt 186 miljoner kronor, är problematiskt enligt revisorerna.

De menar att beslutet om nerdragningar fattades för sent, sjukhusdirektören Lars Helldin agerade först i maj trots att det redan i början av 2012 var tydligt att kostnaderna var alldeles för stora.

Och när Nu-sjukvårdens styrelse skulle fatta beslut om mer sparåtgärder på sitt möte i juni, så var även de insatserna alldeles för mjäkiga enligt revisorerna.

De anmärker också på att prioriteringarna i nedskärningarna varit ogenomtänkta, framförallt att det inte är en särskilt långsiktig åtgärd att dra ner på antalet vårdplatser samtidigt som sjukhusen dras med överbeläggningar.

Revisorerna riktar alltså en anmärkning mot Nu-sjukvårdens styrelse, men yrkar trots det på ansvarsfrihet.