Läkare ingen politikerrespekt

Regionens vårdchefer har mist respekten för politikernas ekonomiska mål. Många tycker att tilldelningen av pengar inte går ihop med de verkliga behoven ute på sjukhus och vårdcentraler. Det framkommer i en färsk revisionsrapport från regionen och Komrev. Eftersom den politiska ambitionen är att pengarna ska styra vården - måste det bli tydligare vilket arbete som ska utföras inom de ekonomiska ramarna skriver revisionens rapportförfattare.