Fler felbehandlade av Säpo

Ytterligare svenskar har behandlats fel i samband med att säpo lämnat ut uppgifter om dem.
Det slås fast i en granskning som presenterades på onsdagen.
Granskningen är ytterligare ett försök att skingra dimmorna kring vilka uppgifter som egentligen lämnats ut från olika myndigheter genom åren, framförallt till arbetsgivare. Den som själv misstänkt att han eller hon drabbats har kunnat anmäla det till den så kallade registernämnden. Den har sedan grävt i arkiv och granskat handlingar. I den senaste granskningen, som registernämnden offentligjorde på onsdagen, har 94 anmälningar undersökts. I tre av dessa finner nämnden skäl att kritisera säpos agerande. Det första fallet rör en person som i mitten av 70-talet skickades hem från en FN-utbildning på grund av sitt politiska engagemang. Detta anser registernämnden var orimligt. Den andra av anmälningarna där nämnden funnit fog för kritik gäller en person som arbetade med flyktingfrågor på Socialstyrelsen på 70-talet. Kvinnan anmälde saken till registernämnden eftersom hon ville få utrett hur hennes politiska engagemang granskades av arbetsgivare och myndigheter. Registernämnden slår fast att kvinnan överhuvudtaget inte borde ha registrerats. Det tredje fallet gäller Staffan Ehnebom, som i början av 80-talet på grund av sitt politiska engagemang blev omplacerad vid sitt arbete på Ericsson. Registernämndens besked är delvis en upprättelse för Ehnebom. Nämnden anser att omplaceringen var rimlig, men att själva handläggningen gått fel till. Staffan Ehnebom själv är fortfarande kritisk. - Jag tycker det är en skandal att man inte från början kan få veta vad man är anklagad för. Och inte heller idag talar man egentligen om vad jag är anklagad för. Man borde få möjlighet att försvara sig någonstans, säger han till ekot. I somras beslutade regeringen att ge sex personer ersättning med 100.000 kronor var för felaktigheter som begåtts mot dem av säpo. Beslutet föregicks av en rapport från registernämnden liknande den som nu har presenterats. Den gången hade registernämnden kritiserat säpos hantering av 16 olika fall. Alla beviljades alltså inte ersättning av regeringen. Det hittills mest uppmärksammade fallet där säpo kritiserats för konsekvensen av en registrering gäller snickaren Torsten Leander som 1979 vägrades anställning på det statliga marinmuseét i Karlskrona. Först 18 år senare erkände staten att några fel hade begåtts. 1997 fick Torsten Leander ersättning, totalt 400.000 kronor, för att han fanns med i säpos register, där han felaktigt hade klassats som en "säkerhetsrisk".