Högre lön för kommunråd


Ordförande och vice ordförande i Falkenbergs kommunstyrelse bör få höjda arvoden.
Det anser arvodeskommittén som föreslår att ordförande bör få höjt arvode med cirka 1000 kronor.

Det innebär att arvodet för kommunstyrelsens ordförande blir 36.000 kronor i månaden. Också vice ordförande bör få en lika stor höjning och arvoderas med 32.700 kronor i månaden. Frågan kommer att tas upp den nionde april av kommunstyrelsen som fattar det slutliga beslutet om en höjning.