Gotlandshem hjälper tyska läkare

21 tyska läkare och tandläkare erbjuds jobb inom den gotländska sjukvården. Den stora stötestenen är dock bostadsfrågan, men där kommer Gotlandshem att hjälpa till.
- Vi lovar att ha kontakt med sjukvården och kommer att ha speciella handläggare som arbetar med bostäder till läkarna, säger Lisbet Ek som är administrativ chef på Gotlandshem.
Det här är inget Gotlandshem normalt gör, men på grund av bostadskrisen görs ett undantag, säger Lisbet Ek vidare. I slutet på den här månaden kommer 11 tandläkare, sju specialistläkare och tre allmänläkare hit och som öns sjukvård då hoppas skriva kontrakt med.