Få direktörer redovisar uppdrag

Sedan årsskiftet är generaldirektörer och statliga myndighetschefer skyldiga att redovisa sina sidouppdrag till regeringen. Men det är ett fåtal som rapporterat om sina uppdrag.
Generaldirektören för Boverket i Karlskrona Ines Uusman har fem olika styrelseuppdrag vid sidan om sitt ordinarie arbete.
Ines Uusman har rapporterat sina styrelseuppdrag till miljödepartementet. Men i den granskning som Ekot har gjort visar det sig att de flesta departement inte har någon aning om var deras generaldirektörer extraknäcker. Departementens uppgift är att ansvara för att generaldirektörerna inte har förtroendeskadliga uppdrag. Om det visar sig att de har det måste genast avsäga sig det uppdraget.