Junselevargen

Junselevargen har vandrat in i länet

0:47 min

Junselevargen fortsätter att vandra norrut och har nu tagit sig in i Västerbotten. Den genetiskt viktiga tiken har tidigare flyttats söderut vid fyra tillfällen, senast till Stockholmstrakterna. Men så snart hon har släppts fri så har hon vandrat tillbaka igen till Norrland och renbetesmarker där hon orsakat stora problem för renskötseln.