Är det dags att sätta stopp för vinstdrivande skolor? Panelen debatterar

15 min

Medverkande är Anders Lindberg Aftonbladet, Jonas Thunberg Flamman och Sakine Madon Norran