Oro inför valet

Kommer vallokalerna i Linköping att vara tillgängliga för alla.
Den frågan ställer Folkpartiet i Linköping genom gruppledaren Lina Darell till kommunstyrelsen i kommunen.
Det hon känner oro för att personer med handikapp inte ska komma in i lokalerna och därmed tvingas lämna in sina röster till valförrättare utanför lokalerna. Hon hänvisar till att från och med den första april iår lagen ändrats så att det ska finnas lämpliga vallokaler för alla. Även rörelsehindrade.