Halvt löfte om nattakuten

Landstingsstyrelsens ordförande Mats O Karlsson sa idag att nattakuten i Östhammar med all sannolikhet kommer att ha öppet även i fortsättningen.
10 602 personer har skrivit på namnlistor för att akuten i Östhammar ska få finnas kvar. Mats O Karlsson sa att landstinget måste lyssna på en så kraftfull opinionsyttring. Förslaget om att stänga nattakuten kommer från styrelsen för habilitering, tandvård och primärvård. Det kan bli så att Landstingsstyrelsen till sist får avgöra frågan.