Fler djurskyddsbrott anmäls

Antalet anmälda brott mot djurskyddslagen ökade markant under förra året.
Men det beror inte på att djurägarna har blivit sämre utan snarare på att djurskyddet har blivit bättre, anser Jordbruksverket. Enligt den undersökning som verket har gjort har kommunernas resurser för djurskyddstillsyn ökat stadigt de senaste åren och därför har kompetensen hos inspektörerna höjts avsevärt.