Gruvbrytning

Hela Filipstads centrum måste flyttas

1:32 min

År 1980 lades den sista järnmalmsgruvan i Filipstads bergslag ned, men nu ska gruvnäringen återupptas. En stor järnmalmsfyndighet har hittats under centrala Filipstad, men för att kunna utvinna malmen måste alla hus i Filipstads centrum flyttas.

En delegation ska nu åka till Kiruna där man också förbereder en flytt av hela centrum.

– Det är ju gruvbrytningen under Kiruna som genom åren lett till sprickbildning under stadens centrum och sedan länge står det klart att stadskärnan måste flyttas. Vi åker dit för att ta reda på hur kommunens planering ser ut, säger Jan Svensson, ledare i gruvbrytningens projektgrupp.

Om fem år ska flytten av Kiruna att inledas men i Filipstad kan det bli aktuellt att göra det ännu tidigare. Projektgruppen vill att gruvbrytningen ska komma igång så snabbt som möjligt för Värmland behöver nya jobb. När man börjar borra under centrum så finns det stora risker att husen rasar ner i gruvhålen. Det finns redan färdiga planer på hur flytten ska gå till och kommunen hade ett informationsmöte förra veckan men det kom det inte många besökare. Men Jan Svensson tror inte på några större protester när planerna nu blir kända.

– Nej vi tror att invånarna kommer att uppskatta förändringen. Alla hus norr om Skillerälven ska flyttas till Lesjöfors. Husen söder om älven ska flyttas till Nykroppa. På så sätt får ju dom båda orterna ett rejält uppsving, säger Jan Svensson.

Hela flytten kommer preliminärt att kosta uppemot en miljard kronor men projektgruppen har redan beviljats bidrag från den statliga Stiftelsen för omfattande samhällsförändringar, SSOS.

Man har också kommit överens med kommunerna i Värmland att de höjer skatten med en krona nästa år för att stötta i Filipstad.

– I slutänden tror jag att alla kommer att bli jättenöjda med det här. Det blir ett lyft för hela Värmland, avslutar Jan Svensson.

FAKTA:

Någon gång på 1300-talet började sökandet efter järnmalm i Filipstads bergslag och järnmalm har brutits på många platser. Konkurrensen från utlandet blev dock allt hårdare under 1900-talet och gruvorna lades ned en efter en. Nordmarksberg och Taberg lades ned 1962, Långban 1972, Finnmossen 1973, Persberg 1977 men med hjälp av statliga stöd gjordes en del tillredningsarbeten fram till oktober 1980, Värmlandsberg 1980. Kalksten bryts fortfarande i Gåsgruvan som är den enda kvarvarande gruvan i drift.