"Apartheidliknande policy sprider sig i Europa"

1:49 min

EU anklagas för att införa apartheidliknande förhållanden för Europas romer, med etnisk profilering och begränsningar i den fria rörligheten. Det är det Europeiska forumet för romer, som starkt reagerar mot hur romer behandlas när EU bland annat vill minska strömmen av asylsökande romer till olika EU-länder.

Rudko Kawzynski, som är forumets president, säger att romerna ses mer som objekt än människor, och att en apartheidliknade policy börjar sprida sig i Europa. Forumet samarbetar med Europarådet och är Europas största organisation för romer och resande. 

Deras farhågor delas av många andra. EU:s hot om att återinföra visumkravet i länder, om inte kan stoppa vågen av asylsökande flyktingar – varav många är romer – har fått en effekt som bland andra flera människorättsorganisationer varnat för: Att romernas fria rörlighet ska inskränkas på olika sätt.

Goran Miletic, chef för Civil Right Defenders i Serbien, säger att det redan märks hur romerna särbehandlas. Bland annat genom att romer utsätts för regelrätta förhör vid gränsövergångarna, något han upplevde på sin senaste resa till Sverige.

I förhandlingar med Serbien om ett framtida EU-medlemskap, har EU framfört sitt missnöje med att antalet asylsökande romer från Balkan ökat markant. Något som inte minst Sveriges migrationsminister Tobias Billström pekat på vid flera tillfällen.

EU har skramlat med visumvapnet för att förmå bland andra Serbien, men också Kosovo, att agera och göra mer för sina minoriteter, så att de inte flyr sina länder för att söka asyl inom EU.

Serbien vill till varje pris vill undvika ett återinfört visumtvång. Därför ska nu kontrollen av romer som vill lämna landet skärpas, säger Dragoljub Ackovic, ansvarig för mänskliga och minoriteters rättigheter i den serbiska regeringen.

Han säger att skälen till varför man vill resa till ett EU-land ska undersökas mer noga, om situationen verkligen är så svår att man måste ta sig någon annanstans och söka asyl där.

Suhra, en romsk kvinna som bor i en av Belgrads fattigaste kåkstäder, har redan märkt av tuffare tag vid den serbiska gränsen. Vid två tillfällen har hon fått vända hem, för att hon inte kunnat visa upp tillräckligt med pengar för sin resa till ett EU-land

Mer om detta i programmet Konflikt i P1, med start efter Ekot klockan 9:00.