Får flygbespruta mot mygg

Kemikalieinspektionen har nu sagt ja till biologisk myggbekämpning kring nedre Dalälven, genom flygbesprutning.
Villkoren är att särskild hänsyn tas till viktiga natur- och fågelskyddsområden och att spridning av bakterien som angriper mygglarverna får ske högst tre gånger per år. Tillståndet gäller fram till sista oktober i år. Det är det tvärkommunala bolaget Nedre Dalälvens Utvecklings AB som begärt tillstånd till myggbekämpningen.