Fackförbund vill stoppa utslagningen i skolan

Den svenska skolan slår ut elever. Och skälet till misslyckandet ligger i att de ekonomiska förutsättningarna skiftar stort mellan olika kommuner.

Det skriver Lärarnas Riksförbund och en rad LO-förbund på Svenska Dagbladets debattsida.

Skribenterna vill ha ett samlat grepp och en nationell finansiering som kan fördela resurser till de skolor som bäst behöver dem, oavsett geografiskt läge och kommunens politiska majoritet.

"Vår gemensamma slutsats är att den svenska grund- och gymnasieskolan skulle kunna klara sina respektive uppdrag mycket bättre om samhället tog ett samlat grepp om finansieringen av skolan. Det samlade greppet måste vara nationellt. Vi menar därför att den svenska grund- respektive gymnasieskolan ska ha var sitt nationellt resursfördelningssystem, som fördelar och styr resurser dit de verkligen behövs", skriver de.

Ekot och TT