Vårbudget - polis

Polisen föreslås få 600 miljoner kronor i tillskott i år, förutom det tillskott som regeringen beslutat om tidigare.
Det innebär att polisen får totalt 1,2 miljarder kronor i tillskott. Pengarna ska gå till närpolisreformen och till att öka antalet poliser.