LO-fack: Staten borde sköta skolans finansiering

2:03 min

En rad LO-fack går i dag ut i en gemensam debattartikel med Lärarnas Riksförbund och kräver att finansieringen av skolan ska hanteras på nationell nivå, för att få en mer jämlik skola.

– Systemet i dag tar ju inte hänsyn till om det finns många barn med särskilda behov. Man måste styra, så att resurserna blir likvärdiga, och här måste staten ta ett ansvar, säger Ella Niia, ordförande i Hotell och Restaurangfacket.

Det är sju LO- förbund däribland Hotell- och restaurangfacket, Byggnads och Transportarbetareförbundet, som i gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet i dag kräver, att staten tar ett större grepp om skolan, eftersom man menar att pengarna som det är nu inte riktas till de barn som behöver mest stöd i skolan.

För att råda bot på problemet tänker man sig ett nationellt finansieringssystem, riktat till grund och gymnasieskolan. Hur mycket pengar som går till varje område ska styras av föräldrarnas utbildningsnivå, och efter antal år som eleverna befunnit sig i Sverige.

Men hur det ska gå till preciseras inte. Lärarnas Riksförbund driver ju hårt frågan om att skolan ska förstatligas helt och hållet, men det är inte aktuellt för Ella Niia på Hotell- och restaurangfacket.

– Vi säger inte att staten ska ta över totalansvaret, att vi ska ta bort kommunen, men det måste bli ett större ansvar för staten att säkra likvärdigheten i skolsystemet, säger hon.

Om ni ändå vill ha statens inblandning i skolan. Varför vill ni inte då förstatliga hela skolan?

– Därför att vi tror att det är bra att ansvaret finns så nära eleverna som möjligt.

Men finns det då inte en risk att kommuner avsätter ännu mindre pengar till sina skolor, om dom vet att staten går in med pengar?

– Ja, en risk kanske det finns, säger Ella Niia.

Skolan är en het politisk fråga. Det märks nu tydligt inför Socialdemokraternas kongress som drar igång i veckan.

På Dagens Nyheters debattsida skriver i dag Lärarförbundets ordförande tillsammans med Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven om hur lärarrollen ska stärkas, med mindre klasser och mindre administration för lärarna. På Svenska Dagbladet kommer samtidigt utspelet från Lärarnas Riksförbundet och de sju LO-förbunden.