Dyrt att hålla djurfoder fri från genmodifierad soja

2:35 min

Det blir allt dyrare för de svenska lantbrukarna att hålla fodret till djuren fritt från genmodiferad soja. Både grisproducenter och kycklingproducenter anser att GMO-friheten skadar deras konkurrenskraft jämtemot utländska producenter.

– Smärtgränsen håller på att nås. Samtidigt ser vi hur importen ökar dramatiskt och där ställer man inga krav i dag var det gäller till exempel GMO-fri soja. Därför diskuteras det väldigt mycket vilka möjligheter det finns att hålla kvar den här GMO-friheten, säger Maria Donis som är vd på branschorganisationen Svensk Fågel.

Varje år skeppas det in ett par hundra tusen ton soja från Brasilien till den svenska kött, mjölk och äggproduktionen. I Brasilien odlas sojabönorna med farliga bekämpningsmedel som sedan länge är förbjudna i Sverige - det har Ekot kunnat berätta om i tidigare granskningar.

Men i Brasilien är det också alltmer genmodiferad soja som odlas och det är kostsamt för sojaodlarna att hålla isär den sojan från den GMO-fria. Det är också allt dyrare att få utsäde för den soja som inte är genmodifierad, då bolagen som driver på för GMO-grödor är mycket inflytelserika.

Den soja som är inte är genmodifierad blir därmed dyrare och det slår sedan mot djuruppfödarna i Sverige. I år väntas priset för den GMO-fria sojan stiga ytterligare enligt prognoserna. I Sverige finns det ingen lag som förbjuder GMO-grödor i fodret, utan det är upp till branschen själv att bestämma hur det ska vara. Inom branschorganisationen svensk mjölk har man nu startat en stor utredning kring sojan i fodret till mjölkkorna.

– Sojapriset har gått upp väldigt mycket och det måste tas ut någonstans och fortsätter det att öka och vi inte klarar av att ta ut det priset hos konsument så måste vi se över om det är det som är det är en viktig faktor för konsumenterna eller om det finns andra faktorer som är viktigare, säger Maria Donis. 

Branschorganisationen Livsmedelsföretagen som representerar över 800 matföretag på den svenska marknaden har inte satt ner foten ännu i frågan. Det blev klart i Ekots lördagsintervju där branschorganisationens ordförande Göran Holm intervjuades.

Men då han även är vd för Scans verksamhet i Sverige har han erfarenhet av hur branschöverenskommelsen om GMO-fritt foder påverkar möjligheten för lantbrukarna att stå sig mot utländska producenter.

– Svenska bönder måste få någorlunda likadan spelplan för att kunna ha chans att konkurrera. Svenska bönder är väldigt duktiga producenter och om de inte kan konkurrera så kan det blir så att det är sämre produktion som tar överhanden i konsumtionen, säger Göran Holm.