Ökad biltrafik på Öresundsbron

Biltrafiken över Öresundsbron har ökat kraftigt. Under mars körde 29 procent fler fordon över bron jämfört med samma månad i fjol.

Det är en klar trend mot en ökad biltrafik på bron. Under både januari och februari ökade trafiken med 25-30.000 fordon. I mars var ökningen ännu större, då körde 236.000 bilar, lastbilar, bussar och motorcyklar på den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark mot 184.000 i mars i fjol, en ökning med 29 procent. Visserligen låg den trafikintensiva påskhelgen i mars i år och i april förra året, men även om man tar hänsyn till det visar siffrorna från Öresundskonsortiet på en klar ökning som gäller nära nog all sorts trafik, säger Öresundsbrons verkställande direktör Sven Landelius: - Pendlartrafiken ökar, men vi ser också att antalet varubilar och bussar ökar.