Ja till biologisk myggbekämpning

Kemikalieinspektionen har nu sagt ja till biologisk myggbekämpning kring nedre Dalälven. Bekämpningen ska ske via flygbesprutning.
I beslutet regleras när och hur bekämpningen får ske. Bl.a ska ska man ta särskild hänsyn till viktiga natur- och fågelskyddsområden. Områdena får dessutom bekämpas högst tre gånger om året. Beslutet innebär att också Nordmyran utanför Tärnsjö får besprutas, något som varit en tvistefråga. Trots att man återställt Nordmyran till så kallad strandäng så minskade inte myggen, och därför tillåts nu besprutning även där. Kemikalieinspektionen ställer i sitt beslut flera krav. Utöver en noggrann uppföljning så ska ornitologisk expertis kontaktas för att undvika att känsliga fågelarter störs av bullret från helikoptern som ska sprida medlet.