Alliansen fortsätter att backa i opinionen

2:12 min

Svensk Väljaropinions sammanställning för mars visar att allianspartierna backar en dryg procentenhet, medan Socialdemokraterna fortsätter att gå framåt.

– Det är en stor utmaning för Alliansen, det ska vi inte sticka under stol med, säger Michael Arthursson, Centerns partisekreterare.

Svensk Väljaropinion är en sammanställning av de största opinionsinstuten som Novus gör för Ekot. Marssiffrorna visar 40,9 procent för Alliansen och 48,7 för de tre rödgröna partierna.

Marie Demker är statsvetare vid Göteborgs universitet. En förklaring till Alliansens svaga siffror är att väljarna blivit desillusionerade av regeringens passivitet, menar hon.

– Det händer inte så mycket från regeringens sida. Det kommer inte några större reformer, och inte heller några större visioner om reformer längre fram, säger Marie Demker.

Det är Moderaterna som fortsätter backa. 27,9 procent nu, jämfört med 28,8 för februari. Moderaterna står för det som är hela regeringens problem.

– Det är väl där som pragmatismen och bristande reformiver är tydligast, säger Marie Demker.

Socialdemokraterna fortsätter gå framåt till 33,4 procent. Vänsterpartiet står kvar på 5,9. Miljöpartiet backar obetydligt till 9,1 procent. Sverigedemokraterna går också något bakåt till 9,2.

Centern och Kristdemokraterna fortsätter ligga under fyraprocentsspärren, båda har nu 3,5 procent. Nu måste Alliansens partier utnyttja styrkan av att de är olika, menar Michael Arthursson.

– Ju närmare vi kommer valet desto mer måste vi visa upp vad de olika partierna står för, säger han.

Marie Demker håller med om småpartiernas betydelse.

– De är ju nödvändiga i allianssamarbetet. De är viktiga spelare även om de är små, säger hon.

Fokus ligger främst regeringen och de problem den möter i opinionen - och det tjänar de rödgröna på.

– Det är ju inte så att Socialdemokraterna framför allt, men även MP och V, vinner på att de själva är så oerhört framåttänkande. Det är ju någonting att fundera på inför valåret, säger Marie Demker.