AD-dom idag

I eftermiddag kommer Arbetsdomstolens dom i det uppmärksammade fallet med barnmorskan Kristina Persson från Arboga, som anser att hon gick miste om en tjänst för att hon var gravid.

Kristina Persson anmälde Landstinget Västmanland till arbetsdomstolen, och det är Jämställhetsombudsmannen, JämO, som driver frågan.
Det var sommaren 1999 som Kristina Persson sökte jobbet som barnmorska på en vårdcentral i Arboga. Hon var då 29 år och väntade sitt första barn, sonen Per Albin. Hon var en av fyra sökande, och hon var den enda som var gravid. JämO, Claes Borgström, anser att Kristina Persson var den som hade bäst meriter, men ändå gick tjänsten till en annan kvinna. Därför bör landstinget betala Kristina Persson 150.000 kronor, plus ränta, i skadestånd, anser JämO. Landstinget å sin sida höll först med om att de båda kvinnorna var lika meriterade, men i rättegångnen i Arbetsdomstolen hävdade man att kvinnan som fick jobbet hade bättre meriter. Kristina Persson anser att hon blivit lovad tjänsten och vill ha upprättelse. Hon vill att gravida ska skyddas från att diskrimineras på arbetsmarknaden. Hon tycker dessutom att landstinget har ljugit och förbättrat sin historia under resans gång, något som fått henne ännu mer bestämd att driva frågan vidare. Ärendet kompliceras av att Kristina Persson konkurrerat med andra kvinnor om tjänsten, inte män. Landstinget hävdar därför att den svenska jämställhetslagen inte kan tillämpas. Men JämO har hänvisat till ett liknande fall från EG-domstolen, där man konstatet att kvinnan var utsatt för diskriminering.