Förlängda arbetstillstånd

Arbetsmarknadsstyrelsen har beviljat en förlängning av tidsgränsen på arbetstillstånd för de läkare från Estland som ska avhjälpa läkarbristen i Värmland.
Tidsgränsen har förlängts från 18 månader till 36 månader och gäller högst 20 estländska läkare som anställs av landstinget i Värmland.