Krav på utökad budget för dialys

Njurmedicinkliniken vid Centralsjukhuset i Karlstad vill ha mer pengar från landstinget för att klara drygt 1.100 fler dialyser i år.
Enligt sjukhuschef Per Lindvall behöver verksamheten ett tillskott på 600.000 kronor i år och 1,7 miljoner nästa år. Om patienterna istället skickas till Karlskoga skulle det kosta betydligt mer. Och alternativet att etablera dialys i Torsby, som utreddes förra året, är i nuläget inte aktuellt på grund av läkarbrist. För att Njurmedicin ska klara sin budget måste landstinget fatta beslut nu i april.