Löfven går med på 90 dagars ungdomsgaranti

1:54 min

När Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven höll sitt linjetal på partiets kongress i dag sa han att han går med på SSU:s och LO:s krav på att ungdomar ska ha rätt till arbete eller studier inom 90 dagar - det som kallas ungdomsgaranti. Han valdes även formellt till partiordförande
i dag av S-kongressen.

Valet inleddes något försenat, men till slut valde alltså kongressen enhälligt Stefan Löfven till partiordförande för Socialdemokraterna. Fram till i dag har Löfven haft sitt mandat från partistyrelsen som utsåg honom till partiledare förra året efter hans företrädare Håkan Juholt avgått.

Efter att han blivit officiellt vald inledde han sitt så kallade linjetal med att tala om Sverige som en familj, med anspelning på sin egen familjesituation som barn, då han som fosterbarn kom till en familj i Sunnersta i Ådalen.

– Ingenting i arvet från ditt förflutna ska hindra dig i livet. Mitt liv var långt ifrån utstakat, men jag växte för att andra människor förkroppsligade de värderingar som mitt parti driver, sa Löfven.

Löfven fortsatte att tala om Sverige som en familj, "där alla ska behandlas lika oavsett kön eller ursprung".

– Så är det inte i dag. Sverige har fortfarande en manlig könsmaktsordning, som behöver bemötas med en feministisk agenda.

Löfven fortsatte att prata om rasism. I Sverige finns inget vi och dom, här finns ett vi, sa Löfven.

– Vi ska ta krafttag mot den strukturella rasismen. Det är dags för oss att intensifiera arbetet mot rasism och förtryck, på arbetsförmedlingar, i skolan, på arbetsplatser, eller i våra egna beteenden och fördomar, säger Löfven.

Löfven gick in på utrikespolitik. Han slog fast att Sverige ska vara alliansfritt "men aldrig fritt från internationellt ansvar."

– Sverige ska alltid tydligt ta ställning när människovärdet kränks, sade Löfven.

Han kom sedan in på Mellanöstern.

– Det finns saker vi kan göra och måste göra, en sådan sak är en fredlig tvåstatslösning mellan Israel och Palestina, sa han.

Sedan kom han in på vinster i välfärden, där han stod fast vid partistyrelsens linje.

– Vi lägger ett förslag som kraftigt begränsar vinsterna och utesluter oserisöa aktörer i svensk välfärd. Samtidigt ska de seriösa krafterna vara kvar, men med hårda krav på bemanning och kvalitet. Om det här inte uppfyller vårt mål är vi beredda att gå vidare, sa Löfven.

Han tog också upp bättre villkor för dem som jobbar i välfärden och att heltid ska vara norm.

– Därför ska arbetet för rätt till heltid vara påbörjat i alla socialdemokratiska kommuner och landsting under 2014. Och vi ger oss inte förrän vi har genomfört det i hela landet, sade Löfven.

I slutet av talet kom så nyheten om att han går med på SSU:s och LO:s krav på den så kallade ungdomsgarantin - att unga ska ha rätt till jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar. I riksdagen har Socialdemokraterna föreslagit en garanti på 180 dagar, men SSU sa då att de inte kan vänta.

– Ni har rätt. Det kan inte jag heller. Därför går vi nu gemensamt fram med en reform som innebär att du som ung får jobb eller studier inom 90 dagar, sa Löfven.

Nedan kan du läsa Ekots direktrapportering från Löfvens linjetal: