Konsumentministern ifrågasätts

Konsumentminister Britta Lejons beslut att sälja sina Ericssonaktier i protest mot chefernas optionsprogram anmäldes till Riksdagens konstitutionsutskott.
I dag var Britta Lejon kallad till utfrågning där hennes agerande ifrågasattes.
Det var den 29 november 2001 som statsrådet Britta Lejon meddelade att hon hade sålt sina 75 aktier i telekombolaget Etricsson, anledningen var att hon reagerat på medierapporteringen om Ericssons bonussystem. Britta Lejon sålde med en förlust på ungefär 9000 kronor. Utfrågningen syftar till att ta reda på om statsrådet genom sitt agerande, att via ett pressmeddelande på justitiedepartementets officiellt papper meddela en händelse som rörde hennes privatliv, har följt regeringsformens sjätte kapitel, nionde paragraf, som säger att statsråd inte får utöva sitt ämbete så att det skadar förtroendet. Britta Lejon tillbakavisar konstitutionsutskottets ifrågasättande och menar att hon inte vill äga aktier i ett bolags om belönar sina chefer samtidigt som man varslar tusentals anställda.