Hushållens optimism stiger

Optimismen stiger bland dom svenska hushållen. Det framgår av den månatliga undersökning om hushållens inköpsplaner som görs av statliga Konjunkturinstitutet.
Förtroendeindikatorn som räknas fram för hushållen steg markant från februari till mars - något som speglar en ökad optimistism när det gäller såväl Sveriges ekonomi som den egna ekonomin.