Förslag om förenklingar i hantering av brottmål

Fler mål som är uppe i domstol ska kunna avgöras även om den åtalade inte kommer till förhandlingen och vid mindre allvarliga brott ska den åtalade kunna välja att erkänna och slippa rättegång. Det är ett par av förslagen i straffprocessutredningen, som i dag lämnas till justitieminister Beatrice Ask.

Utredaren Stefan Strömberg skriver i ett debattinlägg i Dagens Nyheter att målet är att brottmålsprocessen ska bli bättre både för åtalade, offer och vittnen.