Myggbesprutning vid Dalälven

Kemikalieinspektionen beviljade på onsdagen dispens för flygbesprutning mot mygg vid Nedre Dalälven i sommar.  
Men tillståndet för besprutningen ges bara för ett år och omges av en rad restriktioner. Förra året gjordes en provbesprutning på 70 hektar - i år blir det nära 1.200 heltar, som får besprutas med hjälp av en bakterie som tar kål på mygglarverna. Vissa år har myggplågan varit stor i området och stickmyggorna har förpestat sommaren för ortsborna.