Danmark

Danskarnas hushållsskuld högst i Europa

1:59 min

Danskarnas hushållsskuld är den största i Europa och både IMF och Europakommissionen har varnat för att situationen är riskabel. Snart tvingas många börja betala av på sina amorteringsfria lån, vilket kan bli svårt för många.

Sedan avdragsfria lån infördes 2003, har låneformen varit så populär att 56 procent av danskarnas bostadsskuld idag är utan amortering. Eftersom bostadspriserna har sjunkit så mycket i Danmark betyder det, att många sitter med skulder som i många fall är större än bostädernas värde.

Enligt statistik från bostadsfinansieringsbolaget BRF Kredit är danskarna, i förhållande till sin lön, i dag är det mest belånade folket i världen.

De har i genomsnitt en skuld som är nästan tre gånger deras disponibla årsinkomst, det är dubbelt så mycket som svenskarna. Det är bara holländarna som kommer i närheten av det.

82 procent av danskarnas skulder är bostadslån.

I år börjar de amorteringsfria lånen löpa ut, vilket innebär att många danskar måste börja betala av på sina lån och det kan i många fall, få ödesdigra konsekvenser på hushållsekonomin.

– Det är en allvarlig situation för det kan betyda en kraftiga stigning i de danska hushållens utgifter, säger Jes Asmussen som är chefekonom på danska Handelsbanken.

Han menar också att det är stor risk att det också får allvarliga konsekvenser för den danska ekonomin, eftersom konsumtionen troligen kommer minska om hushållen får högra kostnader.

Andra ekonomer är inte lika oroliga och menar att danskarna i genomsnitt har gott om pengar, som gör att det inte är särskilt sårbara för ökade utgifter. Men Jes Asmussen håller inte med.

– En stor del av danskarnas förmögenhet är låsta i till exempel pensionsbesparingar och bilar och det är ju inga pengar man kan få loss här och nu. Dessutom är det framför allt den äldre generationen som har en förmögenhet, medan det är de yngre som har skulder.