Sveriges Radios nya förstasida retar dagspressen

Den 10 april tar Ekot över ansvaret för Sveriges Radios förstasida. Med en ny design kommer fokus att ligga på nyheter och aktualiteter, och en debatt har uppstått om huruvida Sveriges Radios nya förstasida på nätet bör förhandsprövas av regeringen.

I en artikel i Radiotidningen säger Thorbjörn Carlsson, gruppchef för nyhetswebben på Ekot bland annat så här:

– Jag ser fram emot att vi ska få en snabb nyhetssajt och jag hoppas att vi blir den självklara nyhetsförmedlaren på webben. Precis som att man lyssnar på Sveriges Radio för att få reda på vad som hänt, ska man gå in på sverigesradio.se när man vill få koll.

I diskussionen som uppstått har kritikerna menat att den nya förstasidan bör anmälas till regeringen enligt regeln om förhandsprövning. Sveriges Radios verksamhet regleras av ett sändningsavtal och i anslagsvillkoren står bland annat att: ”Nya permanenta programtjänster eller andra tjänster av större betydelse inom ramen för kärnverksamheten och den kompletterande verksamheten som SR vill lansera ska anmälas till regeringen för godkännande.”

Per Hultengård, vd för branschorganisationen Tidningsutgivarna, TU, skriver i ett debattinlägg på Medievärlden den 27 mars att satsningen är av sådant slag att den borde förhandsprövas.

"Man kan förvisso ha synpunkter på systemet med förhandsprövning. Men om de inte gör det själva, måste man på något sätt ändå förhålla sig till effekterna av public service-företagens privilegierade ställning när de konkurrerar på plattformar med medier som har att tjäna in sina kronor på egen hand", skriver Hultengård.

Och Expressens chefredaktör Thomas Mattsson frågar på sin blogg den 28 mars var gränsen för public service går. Bland annat ifrågsätter han om det är rimligt att använda licenspengar till att konkurrera ut oberoende dagstidningar.

Sveriges Radio vd Cilla Benkö skriver i ett inlägg den 28 mars, att förändringen av förstasidan inte handlar om någon ny tjänst, utan att Sveriges Radios nyheter och aktualiteter kommer att samlas på den förändrade förstasidan, vilket ska öka tillgängligheten för det utbud som redan produceras.

"Sveriges Radio har haft nyheter på webben sedan 1995. Det är inget nytt. De förändringar som  görs på webben den 10 april ska därför inte förhandsprövas", skriver Cilla Benkö.

Diskussionen fortsätter i dag i en debattartikel  i Svenska Dagbladet där TU:s ordförande Bengt Ottosson tillsammans med presidiemedlemmarna Charlotta Friborg och Raoul Grünthal bland annat skriver: "SR blir (...) en tydlig konkurrent till alla Sveriges mediehus som just nu sliter med sin onlineaffär i takt med att intäkterna från papperstidningarna faller."

Vidare skriver de att: "Från dagspressens sida förväntar vi oss svar från regeringen på hur man tänker agera för att säkra mångfald och kvalitet i den nya digitala medievärlden till att inte bara omfatta public service."

Sveriges Radios vd Cilla Benkö svarar i dag i ett inlägg på Sveriges Radios Medieormen att TU försöker svartmåla Sveriges Radio med felaktiga påståenden. I sitt inlägg spaltar hon upp 16 felaktiga påståenden och skriver bland annat att resurserna koncentreras så att nyhetsrapporteringen görs tydligare och att nyhetsuppdraget är ett kärnuppdrag för Sveriges Radio. Hennes inlägg avslutas så här:

"Det är uppseendeväckande att företrädare för fria tidningsföretag i Sverige går till politikerna och kräver politiska ingripanden mot landets kanske viktigaste fria medieinstitution."