"نیمی از وبلاگنویسان متقاضی اقامت در سوئد، ایرانی‌ هستند"

4:03 min

چندی‌ست حکم اخراج وبلاگنویس ایرانی عبداللە براهویی از جملە بە دلیل تلاش‌های سازمان گزارشگران بدون مرز در سوئد تا اطلاع ثانوی متوقف شدە است. ادارەی مهاجرت سوئد اعلام کردە کە در مورد درخواست اقامت وی، دوبارە تصمیم‌گیری خواهد کرد.

سازمان گزارشگران بدون مرز، در دفاع از آزادی اطلاع‌رسانی دفتر پاریس در نامەای بە ادارەی مهاجرت در مورد وی نوشتە بود کە او با وبلاگ بلوچستان سرافراز بە سردبیری سخی ریگی کە سال ٢٠٠٩ دستگیر شد و بە بیش از ٢٠ سال زندان محکوم گردید همکاری می‌کردە و نیز بە صورت گمنام در بلاگهای مختلف می‌نوشتە است.

سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کردە کە در صورت بازگرداندن این وبلاگنویس بە ایران، خطر تعقیب، زندان، شکنجە و حتی مرگ او را تهدید می‌کند.

اوربان لوف‌کویست از سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید ما در سوئد نزدیک بە ٢٠ روزنامەنگار داریم کە بە دلیل فشار و تهدیدهای مختلف در کشور خود بە سوئد آمدە و درخواست اجازەی اقامت کردەاند. در این میان نە نفرشان روزنامەنگاران ایرانی هستند. این بە تنهایی می‌تواند تصویر وحشتناکی از وضعیت اسفناک روزنامەنگاران در ایران بە دست بدهد. ایران نمونەی بسیار بدی است از شمار روزنامەنگاران و وبلاگنویسان زندانی. ایران در مقام قیاس بعد از چین و ویتنام می‌آید. شاخص جهانی آزادی نیز ایران را در ردیف‌های بسیار پایین قرار می‌دهد.

گزارشگر: ناصر سینا
nasser.sina@sr.se