Politiker oense om kårobligatoriet

1:34 min

De som jobbar på studentkårerna mår inte bra. På de studentpolitiska förbunden går åsikterna isär om det är slopandet av kårobligatoriet som bär ansvaret.

De som jobbar på studentkårerna mår inte bra. På de studentpolitiska förbunden går åsikterna isär om det är slopandet av kårobligatoriet. Magnus Nilsson är förbundsordöfrande för det Socialdemokratiska studentförbundet:

– De är klart att den här otroliga arbetsbördan som kårer lägger på sina förtroendevalda har ju mångdubblats nu när kårobligatoriet försvann.

Sen drygt tre år är det inte längre obligatoriskt för en student att vara medlem i studentkåren och det har betytt att kårerna har tappat rejält med medlemmar och på så vis även pengar.

Aldrig har så många förtroendavalda sjukskrivits för utbrändhet som nu. Men avskaffandet av kårobligatoriet har inte nån betydelse för hur de som jobbar på studentkårer mår menar det fria moderata studentförbundet där Victoria Nilsson är ordförande.

– Vi kan inte fortsätta klaga på att de numera råder föreningsfrihet även bland studenter. Och att medlemmarna i kårerna inte längre tvingas gå med utan att medlemskapet är frivilligt.

Studentmoderaterna menar att det snarare handlar om en organisatorisk fråga än en politisk.

– De måste ju anpassa sig någongång. De man måste göra är ju att se hur man kan bli effektivare, hur man kan bli mer relevant för studenter, hur man kan se över sina arbetsmetoder så att deras anställda inte bränner ut sig i sitt arbete.

Men det håller inte det socialdemokratiska studentförbundet med om.

– Antingen måste man styra upp så att ersättningen blir på rimliga nivåer från regeringen eller politiskt håll. Eller så får man diskutera om man ska ha kårobligatorie igen när det visar sig att det får sådana här effekter