Jönköping

Bokcafét slängs ut från Kulturhuset

1:27 min

Kulturhusföreningen förlorar sin makt över Kulturhuset och Bokcafét slängs ut. Det är innebörden av det förslag som Jönköpings ledande politiker lagt fram gällande det omdiskuterade Kulturhuset i Jönköping.

Men att Bokcafét, som bland annat säljer t-shirts med texten "Burn Israel burn", slängs ut ska inte tolkas som att kommunen ägnar sig åt censur, säger det folkpartistiska kommunalrådet Anna Mårtensson:

– Nej, det är inte det det handlar om, utan vi bestämmer ju själva vem vi vill subventionera och vilken verksamhet som vi vill ha i vårt kulturhus.

I det beslutsförslag som Anna Mårtensson och kommunalrådskollegan Mats Green (M) tagit fram står det bland annat att "basen för Kulturhuset ska vara det fria kulturlivet", och det är ett aktörsråd som ska välja vilka som ska få vara i huset, i stället för som i dag Föreningen Kulturhuset.

– Aktörsrådet består av representanter från alla bestående hyresgäster kan man säga. I aktörsrådet kommer också representanter från kommunen att finnas, men bara i minoritet. Så det blir det fria kulturlivet självt som får bestämma vilka som ska vara i Kulturhuset.

De föreningar som hyr in sig i huset kommer dock att hyra lokalen direkt av kommunen, men det innebär inte att kommunen har någon vetorätt, enligt Anna Mårtensson.

– Nej, kommunen blir bara de som skriver på själva hyreskontraktet. Själva beslutet om vilka aktörer som ska finnas i Kulturhuset det ska aktörsrådet fatta.

Så om Bokcafét vill vara kvar eller återetablera sig så får de det?

– Det kan de inte göra, eftersom att vi varit väldigt tydliga med att säga att det strider mot värdegrunden. Det är ett generellt regelverk som aktörsrådet måste anpassa sig efter.