Gravid barnmorska vann i AD

Västmanlands läns landsting utsatte den gravida barnmorskan Kristina Persson för otillåten könsdiskriminering, när hon inte fick den tjänst hon sökte. Det slog en enig Arbetsdomstol fast i en dom på onsdagen.
Kristina Persson hade bättre meriter än den barnmorska som fick tjänsten, och enligt Arbetsdomstolen finns det skäl att anta att det berodde på att landstinget ville komma ifrån de olägenheter som graviditeten och den följande föräldraledigheten skulle medföra. Landstinget döms att betala 50.000 kronor i skadestånd till Kristina Persson.