Vindkraft i Hangvar överklagas

Striden om vindkraftverken vid Tajnungs i Hangvar är ännu inte avgjord. Det gäller tre vindkraftverk som byggnadsnämnden sa ja till, men som stoppades av länsstyrelsen med motiveringen att de skulle vara störande för landskapsbilden.
En oenig miljödomstol avslog överklagandet från dem som vill bygga vindkraftverken, men den domen har nu överklagats till miljööverdomstolen som får ta ställning till om verken får byggas eller inte.