Barnmorska vann mot landstinget

Barnmorskan Kristina Persson från Arboga, som nekades en tjänst vid en vårdcentral i Arboga för att hon var gravid, vann idag mot landstinget Västmanland i Arbetsdomstolen.
AD konstaterar att Kristina Persson hade bättre sakliga förutsättningar för arbetet än den som anställdes. Det är inte säkert att hon gick miste om tjänsten för att hon var gravid, men AD anser att man ändå med hänsyn till omständigheterna kan anta att så var fallet. Landstingets handlande strider mot förbudet mot könsdiskriminering enligt EU:s likabehandlingsdirektiv. Landstinget döms nu att betala 50 000 kronor i skadestånd till Kristina Persson.