Livstids fängelse för mord

Fadimes far dömdes till livstids fängelse för mord av Uppsala Tingsrätt.
Tingsrätten skriver i sin dom att tillvägagångssättet kan liknas vid en ren avrättning. Enligt domen ska Fadimes pappa också betala 50 000 kronor i skadestånd till en av Fadimes systrar.