Konsumentverket kritiska mot NIX för mobiler

2:04 min

Organisationerna bakom spärregistret NIX, som spärrar fasta telefoner mot telefonförsäljare, har länge diskuterat ett nytt NIX-register för mobiltelefoner. Men Konsumentverket menar att det skulle innebära mer säljarsamtal till mobilerna.

– Redan i dag så är det ju så att det är förbjudet och otillåtet att ringa säljarsamtal till mobiltelefoner. Och om man inför ett NIX-register då lägger man ju över ansvaret på konsumenterna att NIX:a sina mobiltelefoner, och den som inte gör det kommer då att utsättas för säljsamtal, säger Gunnar Larsson.

NIX bygger på en etisk överenskommelse bland flera av landets branschorganisationer, som till exempel Sveriges Annonsörer och Sveriges kommunikationsbyråer. Där företag alltså lovar att inte ringa och försöka sälja något till den som registrerat sig hos NIX.

Överenskommelsen innefattar även alla mobiler eftersom folk bara kan registrera fasta nummer.

Men branschorganisationerna har länge diskuterat ett NIX för mobilnummer. Men att införa det skulle alltså bara betyda att man plötsligt tvingar alla mobilanvändare som inte vill bli uppringda av försäljare att registrera sig hos NIX, säger Gunnar Larsson.

– Det blir ju allt färre som har fast telefoni och fler och fler som har mobiltelefoner, så jag kan tänka mig att man ser en potentiell stor marknad där. Och då gör man avkall på sina etiska riktlinjer, säger Gunnar Larsson.

Konsumentverket anar att ett sådant här beslut är på gång, eftersom det för ett par dagar sedan kom ett pressmeddelande från NIX om att de beslutat att införa en särskild spärr för mobilnummer. Men som snabbt drogs tillbaka med ett beklagande om tekniska problem, och som sa att en uppdatering av regelverket för NIX pågår, men att inget ännu beslutats.

Föreningen NIX avböjer därför intervju i frågan. Men pressansvarig Axel Tandberg, säger ändå att diskussionen pågått i tre års tid och att om branschen beslutade om NIX för mobiler så skulle man vara överens om att inte tillåta försäljningssamtal under en tidsperiod, så att folk hinner gå med i NIX för mobiler om de vill.

Konsumentombudsman Gunnar Larsson skulle vilja se ett helt omvänt system.

– Jag tycker att utvecklingen borde gå åt andra hållet med tanke på de problem som den här branschen orsakar konsumenterna, nämligen att man ska ha tillstånd från varje telefoninnehavare, vare sig det är fast telefoni eller mobiltelefon. Och inte lägga det på konsumenterna att NIX:a, säger Gunnar Larsson.