S kan skärpa skrivning mot vinstuttag

2:06 min

För att undvika förlust i den stora frågan om vinstuttag inom vård, skola, omsorg lämnade den socialdemokratiska partiledningen sent i går kväll ett förslag till kompromiss som Ekot har läst.

Senare i dag ska Socialdemokraterna besluta om hur partiet ska ställa sig till de vinstuttag privatägda bolag kan göra inom vård, skola och omsorg.

Partiledningen, som vill undvika nederlag, vill inte ha ett något förbud.

Men motståndet är stort bland de socialdemokratiska ombuden.

Förhandlingar om en kompromiss pågick under hela gårdagen och sent i går kväll lämnade partiledningen ett förslag med skärpta skrivningar, framförallt när det gäller skolan.

De skriver: "För att motverka den växande skolsegregationen och för att säkerställa att barn och ungdomar med olika bakgrund och förutsättningar möts och ges likvärdiga chanser, krävs att kommunerna som skolhuvudmän får möjlighet att aktivt planera när och var nya skolor ska etableras. Nyetableringar som leder till ökad skolsegregation ska inte ges tillstånd att starta och kommunerna ges ett avgörande inflytande vid nyetableringar".

Det här skulle alltså ge kommunerna ett slags veto, att säga nej till skolor som vill starta - vilket kommunerna inte kan idag.

Skrivningen går längre än partiledningens tidigare formulering där kommunerna enbart skulle få "ökat inflytande".

Hela kompromissförslaget omfattar två nya textdelar som ska in i partiets så kallade Framtidskontrakt - som ju innehåller politiken för nästa mandatperiod.

Men det är fortfarande oklart om motståndarna accepterar kompromissen - mycket pekar på att det trots allt blir votering senare idag.

Enligt uppgift till Ekot ville bland andra Skåne ha mer långtgående skrivningar. Joakim Sandell som är ombud och leder Skånedelegationen - ville igår inte avslöja hur de ska ställa sig:

– Ja, i och med att det är ett nytt förslag förväntar jag mig att det är skarpare skrivningar mot en non-profitlinje, säger Joakim Sandell.