Resandefolkets historia ska bli känd

6:37 min

Trots att resandefolket bott i Sverige i minst 500 år, och är en erkänd minoritetsgrupp, finns det knappast några kända minnesmärken eller lämningar. Myndigheters förföljelser, övergrepp och diskriminering av resande gjorde att många dolde sitt ursprung, också för sin egen familj. Därför kartlägger nu resandefolkets organisationer i Sverige och Norge resandefolkets historia, tillsammans med museer i svensk-norska gränstrakter. Resultatet är en digital Skandinavisk resandekarta som lanseras i mitten på april. Hör reportage av vår reporter Helén Palmqvist Novik.