Ny professor i Växjö

Växjö universitet har fått en professor i omvårdnad. Det är Karin Dahlberg, 50 år, från Borås som utsetts och hon får bland annat ansvaret för att bygga upp ett magisterprogram och att skapa en självständig forskarutbildning i omvårdnad.
Karin Dahlberg har bland annat sjuksköterske- och vårdlärarexamen och titeln på hennes avhandling är Helhetssyn i vården - en uppgift för sjuksköterskeutbildningen.